Εγγραφές Συνέδρων

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο ούτε για τους εισηγητές ούτε για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε όμως για την έγκαιρη εγγραφή των συνέδρων, από τις 30 Απριλίου μέχρι και τις 23 Μαΐου 2017, να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής συνέδρου για λόγους καλύτερης οργάνωσης του Συνεδρίου. Όσοι Εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα διευκολυνθούν με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων στις οποίες ανήκουν.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όλους τους Εκπαιδευτικούς μιας Σχολικής Μονάδας, θα υπάρξει νέα απόφαση και ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για τη διευθέτηση του ζητήματος.