Σημαντικές ημερομηνίες

1η Ανακοίνωση: 28 Μαρτίου 2017

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 10 Απριλίου 2017

2η Ανακοίνωση: 26 Απριλίου 2017

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 14 Μαΐου 2017

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 20 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση προγράμματος: 21 Μαΐου 2017

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 26 και 27 Μαΐου 2017

Λήξη υποβολής εργασιών για τα πρακτικά: 30 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση αποδοχής πλήρων κειμένων για δημοσίευση: 30 Σεπτεμβρίου 2017