Τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας