Ανοικτή πρόσκληση σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, φορείς της αυτοδιοίκησης και συλλογικούς φορείς

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας, στους αρμόδιους για εκπαιδευτικά ζητήματα φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δυτικής Μακεδονίας, σε Συλλόγους, εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο γονέα ή πολίτη για συμμετοχή στο Θεματικό Συμπόσιο με περιεχόμενο τις «Σχέσεις Σχολείου και Κοινωνίας» στη σύγχρονη εποχή και την κατάθεση προτάσεων για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των θεσμών που εμπλέκονται στην Εκπαίδευση, για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και για την οικοδόμηση καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων (πλαίσια συνεργασίας, ρόλοι, αρμοδιότητες, επικοινωνία, επίλυση ζητημάτων συμπεριφοράς μαθητών, κλπ.).

Απώτερος στόχος του Θεματικού Συμποσίου είναι να γίνει διάχυση και διαμοιρασμός των καλών προτάσεων για τη βελτιστοποίηση των σχέσεων μέσα στο Σχολείο και την καλύτερη διασύνδεση του Σχολείου με την οικογένεια, τους Θεσμούς της Αυτοδιοίκησης και την ευρύτερη κοινωνία από τους άμεσα ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή για ολόπλευρη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.

Το Θεματικό Συμπόσιο με περιεχόμενο τις σχέσεις Σχολείου και Κοινωνίας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα:

«ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
στις 26 και 27 Μαΐου 2017 στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

το οποίο διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και του Δήμου Φλώρινας και θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και πολίτες μπορούν να προβούν σε παρουσίαση εισηγήσεων, καλών πρακτικών και προτάσεων είτε συμμετέχοντας προσωπικά είτε αποστέλλοντας τις προτάσεις και τις θέσεις τους εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση, είναι καλό να συμπληρωθεί η Φόρμα που ακολουθεί από τους ενδιαφερόμενους και να υποβληθεί προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: omousiou@sch.gr, υπόψη Όλγας Μούσιου Μυλωνά.

Επίσης, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από μέρους των γονέων για παρακολούθηση σχετικού εργαστηρίου για γονείς, θα διοργανωθεί και θα ανακοινωθεί, επίσης, στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Να σημειωθεί ότι το Θεματικό Συμπόσιο, όπως και το Συνέδριο, θα είναι ανοιχτό και θα μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του θα ανακοινωθεί στο Πρόγραμμα και θα δημοσιοποιηθεί έγκαιρα στον τύπο.