Χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει με ιδιαίτερη χαρά το 2ο Συνέδριο Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» στις 26 και 27 Μαΐου 2017 στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και του Δήμου Φλώρινας και διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το σχολείο στη σύγχρονη εποχή έχει χαρακτηριστικά που διαμορφώνονται από τις καινούριες και πολύπλοκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες και οφείλονται στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό, πολιτισμικό και εργασιακό περιβάλλον, που προέκυψε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Το κοινωνικό περιβάλλον μας τις τελευταίες δεκαετίες αφορά τόσο στις αναγκαστικές μετακινήσεις των οικονομικών μεταναστών και των χιλιάδων πολιτικών προσφύγων, για τους οποίους το σχολικό σύστημα καλείται να αναπτύξει μηχανισμούς ένταξης, όσο και στο κλίμα διαρκούς ανακατάταξης της γνώσης λόγω της ψηφιακής εποχής, που παρέχει νέες δυνατότητες μόρφωσης, αλλά δημιουργεί και συνθήκες υπερπληρόφορησης, όπως επίσης, και εξαιτίας της αλλαγής των οικονομικών μεγεθών, που έχουν αντίκτυπο στα δεδομένα της κοινωνίας και στις αξίες και τις ανάγκες των μαθητών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ανεξάρτητα από βαθμίδα και ειδικότητα, καθίσταται περισσότερο πολυσύνθετος και πολύπλοκος, καθώς δημιουργούνται νέες συνθήκες για τον ρόλο του σχολείου και τις σχέσεις του με την οικογένεια, τους θεσμούς και την κοινωνία.

Το σχολείο, εξαιτίας αυτών των συνθηκών, καλείται να επιλέξει εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις , να υιοθετήσει μια παιδαγωγική αντίληψη που έχει ως επίκεντρο το μαθητή, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, τη χρήση νέων τεχνολογιών, στη δημιουργικότητα, στη φαντασία, στην αισθητική καλλιέργεια και στην εδραίωση των δημοκρατικών αξιών στη συνείδηση των μαθητών, των αρχών της ισονομίας και της δικαιοσύνης, της αποδοχής της διαφορετικότητας, του σεβασμού στο περιβάλλον και, κυρίως, της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Η σύγχρονη σχολική τάξη περιλαμβάνει διαφοροποιημένες μαθησιακές ομάδες και κατ’ επέκταση η διδασκαλία που πραγματοποιείται μέσα σε συνθήκες κοινωνικής ανισότητας, οφείλει να καλλιεργήσει την αποδοχή των μειονοτήτων, τον αποκλεισμό των διακρίσεων, του ρατσισμού, των φαινομένων βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο. Με παρόμοιο τρόπο τοποθετείται και το ζήτημα της παρουσίας στην τάξη των παιδιών με αναπηρία, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με μαθησιακές δυσκολίες, που χρειάζονται διαφοροποιημένη διδασκαλία για να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στην τάξη.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να προωθηθούν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και προτάσεις, ώστε το σύγχρονο σχολείο να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και οι μαθητές να αποκτήσουν τα εφόδια ενός δημιουργικού πολίτη, που θα αγωνίζεται για τη δημοκρατία και την ισονομία, για τα δικαιώματα των αδύναμων κοινωνικά ατόμων, για την ειρήνη, την κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και των ανθρώπων για μια κοινωνία πολιτών, που ζουν με αξιοπρέπεια και προοπτική.

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας