Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 2016

Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας: «Οικοδομώντας τη συνεργασία και την αποδοχή στο σχολείο», Κοζάνη, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2016, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. … Read more…